Тази седмица Facebook разкри, че развива усилията си да предостави на потребителите повече контрол върху начина на достъп до личните им данни и как те могат да поддържат информираността и контрола, за да избегнат потенциални злоупотреби.

В публикация, написана от изпълнителния директор Марк Зукърбърг, Facebook очертава три ключови области на подобрение - и макар че нито една от функциите, споделени в публикацията, не са нови, те сочат постоянните усилия на компанията да осигури по-голяма прозрачност по отношение на този процес.


Първо, Facebook подчертава своя актуализиран инструмент за проверка на поверителността, който беше обявен за пръв път по-рано този месец. Новата версия на Check-Up за конфиденциалност е разделена на четири отделни секции и използва изяснен език около всеки аспект, което ги прави по-лесни за разбиране и действие.

Facebook казва, че през следващите няколко седмици "близо 2 милиарда души по света" ще получат подкана в своята News Feed, като ги насърчава да преразгледат настройките си за поверителност.

Опростявайки езика и изпращайки подкани, Facebook  ще подобри потреблението, но нивото на риск винаги ще си остане високо.


На следващо място, новият инсрумент на компанията за дейности извън Facebook, който показва доставчици на данни от трети страни и групи, които са споделили Вашата информация с Facebook. За първи път е бил обявен миналия август и вече е достъпен за всички потребелите по целия свят.

По същество инструментът за извънплатформална активност ви позволява да видите как се насочвате към реклами въз основа на списъци, файлове с посредник на данни, споделяне на филиали и др. Инструментът дава на потребителите значително повече контрол върху начина, по който се използват техните данни за насочване на реклами, което би могло да помогне на хората да осигурят по-голяма увереност по отношение на личните интереси и техните черти, насочени чрез реклами във Facebook.