Новите литиево-въздушни батерии могат да доведат до огромни стойности в издръжливостта на живот на нашите смартфони!

Новите литиево-въздушни батерии могат да доведат до огромни стойности в издръжливостта на живот на нашите смартфони!

Новите литиево-въздушни батерии могат да доведат до огромни стойности в издръжливостта на живот на нашите смартфони! 

  Изследователи от университета в Кеймбридж, твърдят че са на път да  създадат литиево-въздушни батерии, които ще решат много от досегашните проблеми свързани с живота на любимите ни смартофони. Този проект може да се окаже революция в производството на батерии, по начин невиждан до момента. Когато новите батерии бъдат пуснат в масово прозиводство, това ще се сравнява с момента, в който литиво-йонните батерии влязоха с пълна сила на пазара и станаха незаменима част смартфоните. Литиево-йонните батерии (Li-ion) са ни дали електрическите превозни средства, лаптопи и смартфони, както и голяма част от съвременната цифрова екосистема, но те не са особено ефективна мощност. В диаграмата ще видите сравнение на действителната  плътност на енергия и заряд на различни по вид батерии.

 

Със зелен цвят е обозначен  плътност на енергия на конкретния вид батерия на теория, а със син цвят неговата плътност на енергия от проведените практически тестове. Както се вижда литиево-въздушните батерии (намират се най-отгоре в графата (Li/O2) имат и най-висок, очакван резултат. Обърнете внимание, че този резултат е с приблизително 10 пъти по-високи стойности от този на литиево-йонните батерии (Li-ion). В графата може да видите стойностите и на натриево-въздушни (Na/O2), натриево-серни (Na/8s), литиево-серни (Li/S8)и други по вид батерии.

Да се направи по-добра батерия от литиево-йонните (Li-ion) се оказва не чак толкова трудна задача , като има известни методи за това и още от 70-те години.  Трудната част се оказва новата по-добра батерия да отговоря на следните изисквания: батерията да не се взривява при зареждане, да не страда от промяна в температурата, да не произвежда токсични или странични продукти по време на цикъла на зареждане и не на последно място да не е прекалено скъпа. За да бъде успешно спазен този списък от  изисквания, задачата на производителя се оказва изключително трудна. През годините на разработка много от тези проблеми съпътстват литиево-въздушните батерии, за да могат те да влязат в масово производство, но учените от университета по „Научни изследвания“, Кеймбридж разчитат на нова технология, която се състои в „силно пропусклив въглероден електрод направен от Графен (graphen– съставен от листове карбонови атоми) “. Батерията на бъдещето ще бъде с по-високи и по-стабилни показатели, от добре познатите ни досега литиево-йонни батерии.

Професор Клеър Грей от катедрата по Химия, споделя „Това, което ние постигнахме е значителна преднина за тази технология и предлага изцяло нови области за научни излседвания. Не сме решили всички проблеми, присъщи на тази химия, но нашите резултати показват маршрутите напред към едно по-добро практическо устройство с по-добри резултати.“

 В стремежа си да усъвършенстват качествата на новата литиево-въздушна батерия, екипът на професор Clare Grey е сменил няколко пъти дизайна на батерията, като по този начин се доближават все повече до действителата изработка на по-мощна батерия, която работи без проблеми. Това разбира се е все още само проект, така че определено ще мине известно време преди да видим литиево-въздушните батерии в действие.

Автор:

понеделник, ноември 02 2015

0 Коментар