Производители

                                                                     РЕКЛАМАЦИИ

    Всички предлагани продукти имат международна гаранция според общите условия на сайта.

    ГАРАНТИРАМЕ, че ако се почувствате неудовлетворени от доставените продукти ще ги сменим с други или ще върнем обратно полученитa за тях сума.

 

    Условия за връщане на стока

  Имате право да върнете продукта в срок от 14 календарни дни от датата на получаване /отнася се за стоки,закупени чрез продажба от разстояние/.Съгласно закона за защита на потребителите клиентът няма право да се отказва от договор за продажба на стоки, който е сключен в магазина. Член 55 , ал. 1 от Закона за защита на потребителите се прилага единствено за договори, сключени от разстояние, при положение, че изявлението от клиента е направено в сроковете и при условията на Закона /съгласно чл.55 , ал. 1 срокът е седем работни дни , считано от получаването на стоката от клиента /.Съгласно чл. 55 , ал. 7 от Закона за защита на потребителите, при отказ от договора за продажба, сключен от разстояние , потребителят е длъжен да съхранява получената стока , нейното качество и безопасност.

  За надлежно упражняване на правото си на отказ, клиентът следва да предостави на “Мовен“ ЕООД стоката във вида, в който я е получил, с ненарушена опаковка и неизползвана, придружена от всички оригинални документи. В случай, че е нарушена опаковката или стоката е използвана, както и при непредставяне на необходимите документи, клиентът няма право да се откаже от договора, както и да получи обратно платената сума. Рекламациите се предявяват в обекта, от който е закупена стоката, а в случай на продажба от разстояние – по пощата или с куриер.ЗЗП не важи и не се прилага за клиенти, които са юридически лица.

  Закона е създаден, за да обслужва интересите на физическите лица и затова само те могат да се възползват от него.

 

За повече информация, моля свържете се с нас.