Google

Гугъл е американска Интернет и софтуерна корпорация, дъщерна компания на Alphabet Inc., специализирана основно в търсенето в Интернет, но притежаваща подразделения за изчисления в облак, онлайн потребителски имейли (gmail), карти, сканиране и архивиране в дигитален вид на книги и много други, като наскоро навлязоха и на пазара на мобилни телефони.

Google

Гугъл е американска Интернет и софтуерна корпорация, дъщерна компания на Alphabet Inc., специализирана основно в търсенето в Интернет, но притежаваща подразделения за изчисления в облак, онлайн потребителски имейли (gmail), карти, сканиране и архивиране в дигитален вид на книги и много други, като наскоро навлязоха и на пазара на мобилни телефони.

Гугъл е американска Интернет и софтуерна корпорация, дъщерна компания на Alphabet Inc., специализирана основно в търсенето в Интернет, но притежаваща подразделения за изчисления в облак, онлайн потребителски имейли (gmail), карти, сканиране и архивиране в дигитален вид на книги и много други, като наскоро навлязоха и на пазара на мобилни телефони.

More